Varför har jag fått en kontrollavgift (parkeringsbot/gul lapp)?

Har du fått en kontrollavgift beror det på att du inte uppfyllt de parkeringsvillkor som gäller på den aktuella platsen där du parkerar. Det kan exempelvis vara att du inte betalat vid en besöksparkering, om du har ett avtal med oss kan det bero på att du inte angett korrekt registreringsnummer i kundportalen/appen.