Varför är kontrollavgiften olika stor?

Kontrollavgiften styrs av vad som gäller i aktuell kommun, den kan också variera beroende på olika typer av överträdelser.