1. Frågor & svar
  2. Min parkering / Mitt avtal

Kan andra personer/medarbetare använda min parkeringsplats?

Självklart! Har du en reserverad plats kan du dela en digital nyckel antingen via Parkando-appen eller kundportalen. Har du en oreserverad plats delar du ut ett parkeringstillstånd, också detta via kundportalen.