Hur många tillstånd kan jag dela ut inom mitt företag?

I ditt företags avtal anges hur många tillstånd ditt företag har rätt till. Detta avser maxantalet användare som får nyttja parkeringen samtidigt. Du kan däremot dela ut flera tillstånd.