Hur hanterar jag mitt företags tillstånd?

Du hanterar ditt företags tillstånd under Mina Sidor i parkering.parkando.se. Därifrån lägger du till och tar bort vilka som ska ha tillstånd till era parkeringsplatser.

Under Mina Avtal väljer du den aktuella anläggningen du vill hantera. Därifrån väljer du Lägga till under rutan Användare av parkeringstillstånd. En inbjudan skickas till användarens mail som själv kan lägga in sitt eller sina fordon.