Hur fungerar Parkando Pay?

Kameror läser av ditt registreringsnummer vid in- och utfart. Efter utfart kan du se din avgift via pay.parkando.se där du även betalar!